NATUURLEXICON


Russula melzeri


De zwam Russula melzeri is een zeldzame soort. Het is een begeleider van oude Beuken Fagus sylvatica op zure leembodems.

Deze soort groeit zowel op schrale plekken als in bosgrond.  

Home