NATUURLEXICON


Russula roseicolor


De zwam Russula roseicolor komt voor als een mycorrhizavormende zwam bij loofbomen in loofbossen op lemig zand.

Home