NATUURLEXICON


Russula sublevispora


De zwam Russula sublevispora is een mycorrhizavormende zwam bij Populier-soorten Populus species en Wilg-soorten Salix species in loofbossen met een grazige of kruidenrijke ondergroei.

Home