NATUURLEXICON


Russula versatilis


De zwam Russula versatilis is een mycorrhizavormer bij verschillende loofbomen.

Hij is te vinden in loofbossen.

Home