NATUURLEXICON


Ruw Beemdgras

Poa trivialis


Het Ruw Beemdgras Poa trivialis is een plant van vochtige graslanden, waar ze vooral groeit aan de waterkant. We vinden de plant ook in loofbossen, in wegbermen en op ruderale plaatsen. In de schaduw komt deze soort meestal niet tot bloei. De bodem van de groeiplaats is voedselrijk en niet te zuur. Dit gras bloeit van mei tot juli met groene grasbloemen die in pluimen staan. De bladeren zijn lijnvormig.

Het Ruw Beemdgras wordt graag door vee gegeten. 

Home