NATUURLEXICON


Ruwe Aardster

Geastrum campestre


De Ruwe Aardster Geastrum campestre is een buikzwam. Hij heeft een bolvormig lichaam en 6 tot 10 omgekrulde slippen.

Hij is te vinden op kalk- en humusarm zand in mosrijke graslanden, op droge plaatsen in de duinen en op open plekken in bossen. Het is een saprotrofe soort.


Home