NATUURLEXICON


Ruwe Alikruik

Geastrum campestre


De Ruwe Alikruik Littorina saxatilis is een zeeslak die voorkomt in spleten en op stenen hoog op de kust, tot boven de vloedlijn.

Deze soort heeft een lengte tot 8 mm.


Home