NATUURLEXICON


Ruwe Boormossel

Zirfaea crispata


De Ruwe Boormossel Zirfaea crispata is een tweekleppig zeedier met witte, aan de voorkant spitse en aan de achterkant afgeronde schelpen. De sterke ruwe voorkant wordt gebruikt als rasp bij het boren van tot 15 cm diepe gangen in hout, turf en zachte gesteenten.

Deze mossel draait zich voortdurend om zijn lengteas waardoor de schelp als een boor wordt gebruikt. De soort komt voor op en onder de laagwaterlijn. Hij meet tot 9 cm.


Home