NATUURLEXICON


Ruwe Dravik

Bromus ramosus


De Ruwe Dravik Bromus ramosus is een zeldzame plant die tot 1,5 m hoog kan worden. We vinden deze soort in loofbossen op een vochtige, matig voedselrijke en basische bodem. De plant groeit bij voorkeur op lichte plekken, bijvoorbeeld onder kreupelhout. De Ruwe Dravik bloeit van juni tot augustus met groene grasbloemen die in pluimen staan. De bladeren zijn lijnvormig.

Het is één van de waardplanten van het Bont Dikkopje Carterocephalus palaemon (vlinder).


Home