NATUURLEXICON


Ruwe Dwergcicadendoder

Mimumesa unicolor


De Ruwe Dwergcicadendoder Mimumesa unicolor is een slanke, zwarte wesp met een lengte van 6 tot 9 mm.

Deze wesp vliegt van half mei tot begin oktober in bosranden, boschages en ruderale terreinen.

Het nest wordt gemaakt in zandbodems.

De prooien zijn waarschijnlijk dwergcicaden.  

De goudwespen Chrysis bicolor, Hedychridium ardens en Omalus auratus en waarschijnlijk ook de Oeverleestgoudwesp Elampus constrictus treden op als parasiet bij deze wesp.  

Home