NATUURLEXICON


Ruwe Haai

Galeorhinus galeus


De Ruwe Haai  Galeorhinus galeus is een vis die 2 m lang kan worden en vijftig jaar oud kan worden. Deze haai voedt zich met vissen, kreeftachtigen, stekelhuidigen en inktvissen.

Het is een bodembewonende haai. Een typisch kenmerk is de inkeping in de bovenste lob van de staartvin.

Deze soort wordt vooral ’s zomers nogal eens gevangen in de Noordzee (2011).

De soort is voor de mens ongevaarlijk.


Home