NATUURLEXICON


Ruwe Klaver

Trifolium scabrum


De Ruwe Klaver Trifolium scabrum is een zeldzame plant die in Vlaanderen en Nederland vooral in de duinen aan te treffen is.

De plant groeit in de zon, op een droge, kalkhoudende zandgrond, op dijken en bermen en dan vooral op een mengsel van duinzand en zeeklei, waar er een beweiding of een lichte betreding optreedt. We zullen de soort ook zien op lage duintjes in strandvlakten die niet overspoeld worden door zeewater.

De blaadjes zijn zeer behaard en leerachtig. Ze voelen ruw aan.

De steunblaadjes zijn driehoekig. De Ruwe Klaver bloeit van mei tot juli met witte hoofdjes van vlinderbloemen. De bladeren zijn handvormig samengesteld. De vruchtjes zijn peulvruchtjes.


Home