NATUURLEXICON


Ruwe Pissebed

Porcellio scaber


De Ruwe Pissebed Porcellio scaber is een kreeftachtige die tot 16 mm lang wordt. Het is een variabel gekleurde soort. Hij is meestal geelachtig met een grijze tekening.

Hij komt algemeen voor in huizen op vochtige plaatsen en in bossen achter de schors van bomen.


Home