NATUURLEXICON


Ruwe Russula

Russula virescens


De Ruwe Russula Russula virescens is een zwam die vaak onder Beuk Fagus sylvatica en Eik-soorten Quercus species voorkomt.

Het vruchtlichaam is zeer stevig, de hoed is groen en de hoedhuid breekt in schubben op. De plaatjes zijn wit en de sporen crèmekleurig.

Deze soort wordt gevonden in lanen en loofbossen op voedselrijk zand en leem.


Home