NATUURLEXICON


Ruwe Zaagpootspinnendoder

Priocnemis coriacea


De Ruwe Zaagpootspinnendoder Priocnemis coriacea is een wesp met een lengte van 7 tot 13 mm. De eerste 3 achterlijfssegmenten zijn rood. Het eerste en tweede segment zijn soms donker gevlekt. De bovenzijde van het middensegment is ruw. De vleugels zijn egaal zwak berookt.  

Deze wesp komt van half maart tot en met juni voor op heidevelden, in bosranden en in groeven.   

Het nest wordt gemaakt in natuurlijke holten op een zandige bodem.

De prooien zijn waarschijnlijk spinnen.  

Home