NATUURLEXICON


Ruw Parelzaad

Lithospermum arvense


Het Ruw Parelzaad Lithospermum arvense is een akkerplant die groeit op een kalkrijke bodem.

Reeds in de Romeinse Tijd werd de plant naar onze streken overgebracht uit Zuidwest-Azië. Het is een soort van kalkhoudende droge zandgrond in de duinen en in wegbermen. De soort kan ook (nog) voorkomen in graanakkers op een voedselrijke grond. Het is een ruw behaarde en weinig vertakte plant. Van april tot juni draagt de plant witte trechtervormige bloemen in lange, losse aren. De bladeren zijn lancetvormig.

Vroeger kwam de plant meer in graanakkers voor omdat de nootjes in de vruchten even groot zij als graankorrels en hiermee onopzettelijk vermengd werden uitgezaaid. Sedert er betere scheidingsmethoden bestaan en sedert de toepassing van chemische bestrijdingsmiddelen is de soort gevoelig achteruitgegaan.

Home