NATUURLEXICON


Ruw Vergeet-mij-nietje

Myosotis ramossissima


Het Ruw Vergeet-mij-nietje Myosotis ramossissima groeit in duinen, op zandig bouwland en in wegbermen op zonnige open plaatsen op zand of op een kalkhoudende bodem. In duinen groeit het vooral op plaatsen die worden bemest (bijvoorbeeld door meeuwen en Konijnen).

Het plantje bloeit van mei tot augustus met blauw-gele bloemen die in schichten staan. De bladeren zijn lancetvormig. De plant bezit een wortelstok.  

Home