NATUURLEXICON


Saffraangouduil

Tiliacea aurago


De Saffraangouduil Tiliacea aurago is een najaarsnachtvlinder die niet zo algemeen voorkomt.

Hij is voornamelijk aan Beuk Fagus sylvatica gebonden.

Hij is te zien in september en oktober.  

 

Home