NATUURLEXICON


Satansboleet  

Boletus satanas


De Satansboleet Boletus satanas is een boleet van 12 tot 18 cm hoog.

Hij heeft een grijsachtig tot gele halfronde kussenvormig gewelfde hoed van 14 tot 30 cm breed en een knolvormige gele tot rode steel. Hij komt voor op warme plaatsen, meestal lanen, op een kalkrijke, droge bodem, vooral onder oude exemplaren van Beuk Fagus sylvatica en Eik-soorten Quercus species.

Hij verspreidt een walgelijke aasgeur om vliegen aan te trekken voor de verspreiding van de sporen. Het is een mycorrhizavormende zwam. Bij veroudering komen er gekleurde vlekken op de hoed.

Inname van deze zwam veroorzaakt een banale gastro-enteritis, waarbij de verschijnselen vooral bestaan uit misselijkheid, braken, diarree en buikkrampen. Deze klachten worden doorgaans goed verdragen door een gezonde volwassene. De behandeling is symptomatisch: herstel van vochtverlies en ionenverlies. Kleine kinderen en bejaarde personen moeten soms gehospitaliseerd worden wegens uitdrogingsverschijnselen. De klachten verdwijnen in de regel binnen de 24 tot 48 uur. Ongevallen met deze soort zijn zeldzaam doordat de zwam zelf weinig voorkomt. De incubatietijd bedraagt minder dan 2 uur.

Het is een warmteminnende soort die wellicht profiteert van de klimaatopwarming, maar te lijden heeft onder verzuring en vermesting.


Home