NATUURLEXICON


Satijnlichtmot  

Palpita vitrealis


De Satijnlichtmot Palpita vitrealis is een zuidelijke nachtvlinder die men in augustus in Vlaanderen kan aantreffen. Het is een trekvlinder afkomstig uit het zuiden van Frankrijk.

Deze vlinder leeft bijna uitsluitend op de Olijfboom Olea europaea.

Home