NATUURLEXICON


Schaaruil    

Hada plebeja


De Schaaruil Hada plebeja is een vrij zeldzame nachtvlinder in Vlaanderen.

De rupsen van deze soort leven op allerlei lage planten, waaronder Muizenoor Hieracium pilosella.

Home