NATUURLEXICON


Scharlaken Wasplaat    

Hygrocybe coccinea


De Scharlaken Wasplaat Hygrocybe coccinea is een plaatjeszwam met een halfbolvormig tot gewelfde bloedrode hoed met een diameter tot 5 cm. Op oudere leeftijd wordt deze zwam okergeel.

De steel is oranjerood en wordt tot 6 cm lang. Hij is te vinden in oude, schrale, mosrijke graslanden, in duingraslanden, soms in wegbermen of oude gazons op kerkhoven. Het is een saprotrofe soort.

Verzuring en vermesting vormen een bedreiging.

Home