NATUURLEXICON


Schavertje    

Stenobothrus stigmaticus


Het Schavertje  Stenobothrus stigmaticus is een sprinkhaan die voorkomt in dolomietkalkgraslanden, droge heideterreinen, schrale, droge dijken en duinen, vooral in open en vrij korte vegetaties.

Het is een kleine soort. Het geluid klink als een zacht gesis.

Deze sprinkhaan is gebaat is bij begrazing.

Op verschillende plaatsen heeft deze soort de neiging om sterk terug te lopen. Zowel in Vlaanderen als in Nederland is het een zeer zeldzame soort geworden.

Home