NATUURLEXICON


Schedefonteinkruid    

Potamogeton pectinatus


Het Schedefonteinkruid Potamogeton pectinatus groeit in stilstaand en stromend zoet en brak voedselrijk water, dat zelfs weinig vervuild mag zijn. Deze plant is tolerant voor chemische bestrijdingsmiddelen en ammoniak.

De bruine of groene bloemen bloeien in aren van juni tot september. De bladeren zijn lijnvormig. De plant bezit een wortelstok.

Watervogels eten de groene delen en nootjes.

Vooral de Kleine Zwaan Cygnus columbianus bewickii en de Knobbelzwaan Cygnus olor eten graag de wortelknolletjes van deze plant.


Home