NATUURLEXICON


Schelpjestaailing    

Marasmius menieri


De Schelpjestaailing Marasmius menieri  is een saprotrofe soort die voorkomt op dode bladeren en stengels van Lisdodde Typha species en soms ook van Zegge-soorten Carex species in voedselrijke rietlanden, oevervegetaties en laagveenmoerassen.  

Home