NATUURLEXICON


Schermhavikskruid    

Hieracium umbellatum


Het Schermhavikskruid Hieracium umbellatum groeit vooral in lichte bossen, op heiden, in schrale graslanden en in duinen op een droge zandgrond.

De plant bloeit van mei tot juli met gele bloemen die in grote hoofdjes staan en kan tot 120 cm hoog worden.

De bloemen worden ondermeer bezocht door de Matte Bandgroefbij Lasioglossum leucozonium en het Klein Koolwitje Pieris rapae (vlinder).

De plant is een belangrijke stuifmeelbron voor verschillende, op gele composieten gespecialiseerde, bijensoorten.  

Home