NATUURLEXICON


Scherpe Ridderzwam   

Tricholoma virgatum


De Scherpe Ridderzwam Tricholoma virgatum is een mycorrhizavormer bij loofbomen en naaldbomen. Deze zwam komt voor in bossen op een voedselarme, zand- of kleibodem.

De soort is gevoelig voor verzuring en vermesting.

Home