NATUURLEXICON


Scherphoekbandspanner   

Euphyia unangulata


De Scherphoekbandspanner Euphyia unangulata is een algemene vlinder die behoort tot de spanners.

De rupsen leven onder meer op Vogelmuur Stellaria media.

Home