NATUURLEXICON


Schijnnonvlinder   

Panthea coenobita


De Schijnnonvlinder Panthea coenobita is een nachtvlinder. Deze soort bewoont vooral naaldbossen (met Spar-soorten en Europese Lork).

Deze vlinder vliegt in één generatie van half mei tot half september.


Home