NATUURLEXICON


Schimmelspanner   

Chloroclysta truncata


De Schimmelspanner Chloroclysta truncata behoort tot de spanners.

Hij komt zeldzaam voor in ruigten met struikbegroeiing en wegbermen.

De waardplanten van de rupsen zijn struiken en kruidachtige planten.

 

Home