NATUURLEXICON


Schorrenzoutgras    

Triglochin maritima


Het Schorrenzoutgras Triglochin maritima is een plant van hoge schorren, zilte poldergraslanden en brakwatergetijdengebieden.

De rupsen van de Zwartstipbladroller Gynnidomorpha vectisana leven op deze plant.

Home