NATUURLEXICON


Schouderkruisspin

Araneus angulatus


De Schouderkruisspin  Araneus angulatus , ook Roodbruine Wielwebspin genoemd, is een spin die leeft in zomen van droge loofbossen, struiken en alleenstaande bomen als vliegdennen (alleenstaande dennen in bijvoorbeeld heidegebieden).

 

Home