NATUURLEXICON


Schubbige Oesterzwam    

Pleurotus dryinus


De Schubbige Oesterzwam Pleurotus dryinus is een plaatjeszwam met een vlakke, consolevormige, gesteelde, wittige hoed met een diameter tot 15 cm. De wittige steel wordt tot 6 cm lang.

Deze zwam komt voor op wondplekken bij levende stammen, dode stammen en stronken van loofbomen (Eik-soorten, Beuk of Populier-soorten) in loofbossen, gemengde bossen, houtwallen en vaak in parken en lanen. Het is een saprotrofe soort en een necrofiele parasiet.

Home