NATUURLEXICON


Schubzegge    

Carex lepidocarpa


De Schubzegge Carex lepidocarpa is een plant van onbemeste drassige graslanden, voedselarme en kalkrijke laagveenmoerassen en duinpannen.

De bloei valt in mei en juni. De bladeren zijn goot- en lintvormig. De borstelige vrouwelijke aartjes hebben een lang, smal schutblad. De plant bezit een wortelstok.  

Home