NATUURLEXICON


Sierlijke Spieswesp       

Oxybelus uniglumis


De Sierlijke Spieswesp Oxybelus uniglumis is een zwarte spieswesp met een ivoorkleurige tekening op het achterlijf. De kaken van het vrouwtje zijn zwart. Deze wesp meet 4,5 tot 8 mm.

Deze algemene soort vliegt van half mei tot eind september in verschillende biotopen, van vochtige weiden tot stedelijke gebieden.  

De wesp nestelt in uiteenlopende bodems, in het stedelijk gebied ook tussen de tegels van trottoirs en tuinpaden. De nestgang eindigt in 1 nestcel.

De prooien zijn echte vliegen en bloemvliegen. De prooien worden op de grond gevangen en met een steek verdoofd.

Als parasiet treden de Bruine Mierwesp Myrmosa atra, de Gewone Mierwesp Smicromyrme rufipes en de dambordvliegen Miltogramma conigera, Macronychia griseola en Macronychia polydon op.     


Home