NATUURLEXICON


Sierlijke Wespbij       

Nomada panzeri


De Sierlijke Wespbij Nomada panzeri is een vrij algemene koekoeksbij van allerlei terreinen, inclusief binnenduinen.

Het is een slanke soort.

Het vrouwtje heeft een zwarte kop met rode delen. De haren op de borststukzijde zijn zilverig zonder gele tint. Het borststuk is voor de rest zwart met rode delen. Het achterlijf is bruinrood met gele vlekken of banden. De achterlijfssegmenten zijn vaak vooraan en achteraan zwart.  

Het mannetje is klein en slank en heeft een zwarte kop met gele delen.

De bij meet 6 tot 11 mm en vliegt van eind maart tot begin juli.

De bij bezoekt graag de bloemen van Fluitenkruid Anthriscus sylvestris, Akkerdistel Cirsium arvense, Leeuwentand-soorten Leontodon species en Madeliefje Bellis perennis.

Deze koekoeksbij parasiteert op het Vosje Andrena fulva en de Variabele Zandbij Andrena varians en waarschijnlijk ook op de Gewone Rozenzandbij Andrena fucata, de Valse Rozenzandbij Andrena helvola, de Bosbesbij Andrena lapponica en de Breedrandzandbij Andrena synadelpha.

Home