NATUURLEXICON


Sijs

Spinus spinus


De Sijs Spinus spinus is een zeldzame broedvogel in Vlaanderen en Nederland.

Deze vogel meet tot 12 cm. De buitenste staartpennen zijn geel. Hij heeft een geelgroene stuit en gele vleugelstrepen. Het mannetje heeft een donkere kruin. Het vrouwtje is meer gestreept en minder geel.  

De vogel houdt zich meestal in Els-soorten Alnus species of Berk-soorten Betula species op; in de broedtijd in naaldbomen. Hij hangt vaak aan elzenkatjes.

Hij treedt in de winter in troepen op, vaak samen met Barmsijzen Acanthis species.

Het nest wordt gemaakt in de hoogste toppen van coniferen, bijna onvindbaar.

In de winter zijn er bij ons veel wintergasten.

Home