NATUURLEXICON


Sikkelklaver

Medicago falcata


De Sikkelklaver Medicago falcata groeit op een droge, kalkrijke klei- of zandbodem in rivierduinen, op dijken, in wegbermen, op droge graslanden, in bosranden.

Deze klaver bloeit van mei tot september met gele vlinderbloemen. De bladeren zijn handvormig samengesteld. De zaadjes zijn sikkelvormig, vandaar de naam.

Bastaarden van deze plant met Luzerne Medicago sativa geven groenachtige bloemen.

Het is één van de waardplanten van de Kleine Hageheld Lasiocampa trifolii (vlinder).

Home