NATUURLEXICON


Slanke Borstelroofvlieg

Dysmachus picipes


De Slanke Borstelroofvlieg  Dysmachus picipes is een vrij grote en slanke roofvlieg met voornamelijk zwarte borstels op de poten. De middenknobbel is groot. De borstels op de borststukrug lopen door tot vlak achter de kop. Het schildje is voorzien van 2 tot 4 gele randborstels. De vlieg meet 14 tot 18 mm.  

Deze zeldzame roofvlieg komt van half mei tot begin augustus voor op of rond kalkgraslanden. Het is een warmteminnende soort die vaak te zien is op opgeschoten kruidachtige planten en struiken.   

Home