NATUURLEXICON


Slanke Kegelbij

Coelioxys elongata


De Slanke Kegelbij Coelioxys elongata is een zeldzame bij die in 1 generatie vliegt van half mei tot eind augustus. De rugplaten 1 tot 5 zijn voorzien van onderbroken witte haarbandjes. De bij meet 11 tot 14 mm.

Deze bij bewoont uiteenlopende biotopen en kan onder meer worden gezien op Braam Rubus fruticosus en Moerasrolklaver Lotus pedunculatus.

Het is één van de koekoeksbijen bij de Tuinbladsnijder Megachile centuncularis en zeer waarschijnlijk ook bij de bijen Zilveren Fluitje Megachile leachella, Distelbehangersbij Megachile ligniseca, Kustbehangersbij Megachile maritima en Grote Bladsnijder Megachile willughbiella. De Tuinbladsnijder en de Grote Bladsnijder zijn soorten die in een bijenhotel kunnen voorkomen, zodat men de Slanke Kegelbij ook hier zou kunnen aantreffen.  

Het vrouwtje van deze kegelbij gaat na inspectie een broedcel in van de gastbij en steekt het puntige achterlijf door de stuifmeelvoorraad van die cel. Ze legt een ei op de achterwand van de cel. De larve eet de andere larven op en voedt zich verder met de stuifmeelvoorraad. In het laatste larvestadium (rust-diapauze) gaat ze de winter in. Pas in het voorjaar verpopt de larve.

Home