NATUURLEXICON


Slanke Kwelderpriemkever

Bembidion normannum


De Slanke Kwelderpriemkever Bembidion normannum is een loopkever die vooral voorkomt aan de kust.

Het is een halobionte soort van slikken en schorren die op vochtige plaatsen met een verspreide vegetatie van zoutminnende planten leeft.

De kever is vaak te vinden aan de rand van kleine plassen en kreekruggen. Het is een macroptere (gevleugelde) soort.

Home