NATUURLEXICON


Slanke Sleutelbloem

Primula elatior


De Slanke Sleutelbloem Primula elatior is een plant van vochtige bossen en weilanden. Deze soort komt voor op vochtige, lemige grond, vaak op beschaduwde plaatsen en in de omgeving van Beuken Fagus sylvatica. De plant bloeit van maart tot mei met gele buisvormige bloemen die in enkelvoudige schermen staan. De bladeren zijn langwerpig.

De plant wordt tot 20 cm hoog.

De larven van het Primulagitje Cheilosia antiqua, een zweefvlieg, ontwikkelen zich in de wortels van sleutelbloemsoorten.


Home