NATUURLEXICON


Slank Gitje

Cheilosia mutabilis

Home


Het Slank Gitje Cheilosia mutabilis is een klein, slank gitje. De ogen zijn dun behaard. De borstels op de achterrand van het schildje en de middelste leden van de voortarsen zijn lichtgekleurd.

Deze zeldzame zweefvlieg is van half april tot eind september voor in bloemrijke randen van open plekken in open loofbossen. De vlieg bezoekt er lage planten, zoals gele composieten en witte schermbloemen.

De larve werd reeds gevonden in Muizenoor Hieracium pilosella.