NATUURLEXICON


Slank Snavelmos

Rhynchiostegium tenella


Het Slank Snavelmos Rhynchostegium tenella is een soort van zonnige kalkrotsen.

Het is een zeer zeldzame soort in Vlaanderen.

Home