NATUURLEXICON


Slijkgroen

Limosella aquatica


Het Slijkgroen Limosella aquatica is een zeer zeldzame plant die groeit in overstromingsgebieden en uiterwaarden.

Het is een dwergpionier op zand- en kleigronden die ’s winters onder water staan en ’s zomers droogvallen. Deze soort houdt van een voedselrijke, neutrale tot zwak zure en een weinig humeuze bodem. De plant kan ook voorkomen in kunstaltige habitats zoals in kleiputten, in zandgroeven en op opgespoten terreinen.    

De plant bloeit van juni tot oktober met witte, gesteelde en alleenstaande bloempjes. De bloemen die zich onder water bevinden blijven dicht (cleistogamie).  

De bladeren zijn lijnvormig of spatelvormig en staan in een rozet.

Home