NATUURLEXICON


Smalle Beukvaren

Phegopteris connectilis


De Smalle Beukvaren Phegopteris connectilis vindt men vaak onder Beuk Fagus sylvatica, maar ook onder Zomereik Quercus robur of zelfs onder sparren.

Deze varen gedijt slechts in de schaduw en is dan ook te vinden in bossen, vooral langs beken en greppels, op een vochtige bodem die niet te kalkhoudend is en voedselrijk.

Home