NATUURLEXICON


Smalle Weegbree

Plantago lanceolata


De Smalle Weegbree Plantago lanceolata is een algemene plant van voedselrijke plaatsen. We vinden haar op omgewerkte gronden, in wegbermen, op droge graslanden. Ze kan op verschillende grondsoorten voorkomen. Op armere bodems blijft ze wel veel kleiner. De plant bloeit van mei tot de eerste vorst met witte of groene bloempjes die in aren staan. De bladeren zijn lancetvormig. De vruchten zijn doosvruchtjes.

Het vrouwtje van het Weegbreegitje Cheilosia lasiopa, een zweefvlieg,  zet de eitjes af aan de bladbasis van deze plant en Grote Weegbree Plantago major. De larven vreten zich doorheen de plant naar de wortels, waarmee ze zich voeden.

Het is één van de waardplanten van de vlinders Grasbeertje Coscinia cribaria, Veldparelmoervlinder Melitaea cinxia, Phegeavlinder Amata phegea, Roodbandbeer Diacrisia sannio, Veelvraat Gulo gulo, Zuringuil Acronicta rumicis en Kleine Beer Phragmatobia fuliginosa.

Het is de belangrijkste waardplant van de vlinder Tandjesuil Sideridis turbida en van de Weegbreemot Pyrausta despicata (micronachtvlinder).

De Roodgezoomde Duingoudhaan Chrysolina limbata (kever) kan op deze plant worden gevonden.


Home