NATUURLEXICON


Smalle Wilgenmineermot

Stigmella nivenburgensis


De Smalle Wilgenmineermot Stigmella nivenburgensis werd in 2017 voor het eerst in Nederland gevonden.

Deze mineermot komt voor op smalbladige wilgen zoals onder meer Kraakwilg Salix fragilis.  

De rupsen leven in de bladeren in voor de soort kenmerkende smalle, rechte bladmijnen.

Home