NATUURLEXICON


Smeerwortelmycena

Hemimycena candida


De Smeerwortelmycena Hemimycena candida heeft een gewelfde tot vlak trechtervormige witte hoed met een diameter tot 15 mm. De wittig grijze steel meet tot 5 cm.

Deze plaatjeszwam komt voor aan de stengelbasis van Gewone Smeerwortel Symphytum officinale in bossen, wegbermen en ruigten op vochtige, vruchtbare klei. Het is een necrotrofe parasiet.

Home