NATUURLEXICON


 Snavelruppia

Ruppia maritima


De Snavelruppia Ruppia maritima is een eenjarige plant van doorgaans kleinere zilte wateren die soms ook kunnen droogvallen.

Het is in Vlaanderen en Nederland een zeer zeldzame soort.


Home